(1)
Staal Jenset, I.; Balas, M. B. Ny Praksisform I lærerutdanningen: Analysepraksis for Forsknings- Og Profesjonsforberedelse. ADNO 2021, 15, 23 sider.