(1)
Imenes, O. G.; Bjarnø, V. .; Hatlevik, O. E. Lærerstudenters Bruk Av Monte Carlo-Simulering for å løse Oppgaver Om Sannsynlighet: En Analyse Av 16 Gruppebesvarelser. ADNO 2021, 15, 26 sider.