(1)
Valenta, A.; Enge, O. Bevisrelaterte Kompetanser I læreplanen LK20 for Matematikk I Grunnskolen. ADNO 2020, 14, 18 sider.