(1)
Vangsnes, V. Prosessdrama Som Estetisk læreprosess: Ein Strategi for Utforskande Iscenesetjing Av Sentrale verdiområde I Fagfornyinga. ADNO 2021, 15.