(1)
Stenseth, T. Hvordan Fremme Studentaktivitet Og Engasjement for læring? En Designbasert Studie Av Omvendt Undervisning Og Videorefleksjoner I lærerutdanningen. ADNO 2021, 15, 22 sider.