(1)
Löfstedt, M. Konstruktiv Religionskritik Och Religionsundervisning. ADNO 2020, 14, 18 sider.