(1)
Samuelsson, L. Etik I Utbildning för hållbar Utveckling – Att Undervisa Den Etiska Dimensionen Av En Kontroversiell fråga. ADNO 2020, 14, 22 sider.