(1)
Gasson, S. Det flerstämmiga engelskämnet I Den Svenska Grundskolans Tidigare år: Utrymme för flerspråkighet?. ADNO 2021, 15, 27 sider.