(1)
Haslekås, C.; Kittilsen, S. Lærerstudenter I Elevrollen møter Utforskende arbeidsmåter I Naturfag. ADNO 2022, 16, 23 sider.