(1)
Hugo, H. Lärare I årskurs 5 Planerar Historieundervisning Med Fokus På Skriftliga Resonemang. ADNO 2022, 16, 22 sider.