(1)
Åkerholm, K.; Höglund, H. Möte Med Det obestämbara: Ungdomars tolkningsförhandlingar Med Bilderboken Hemma Hos Harald Henriksson. ADNO 2022, 16, 19 sider.