(1)
Halberg, H.; Fiskum, T. A. Skjønnlitteraturen I Det Tverrfaglige - Når Mellomtrinnselever Leser skjønnlitteratur Og lærer Om Rovdyr I En Uteskoledidaktisk Sammenheng. ADNO 2022, 16, 26 sider.