(1)
Sæther, S.; Spord Borgen, J.; Leirhaug, P. E. Lek I læreplanen I kroppsøving - Historisk Konseptualisering. ADNO 2022, 16, 24 sider.