(1)
Bendegard, S.; Hallesson, Y. Critical Literacy I ämnet Svenska: – Vad säger De Nationella läsproven?. ADNO 2022, 16, 22 sider.