(1)
Reffhaug, M. B. A.; Jegstad, K. M.; Andersson-Bakken, E. Kritisk Tenkning – Fra Intensjon Til Praksisfortolkning: En Analyse Av barnetrinnslæreres forståelse Av Kritisk Tenkning. ADNO 2022, 16, 21 sider.