(1)
Veum, A.; Kvåle, G.; Løvland, A.; Skovholt, K. Kritisk Tekstkompetanse I Norskfaget: Korleis Elevar På 8. Trinn Les Og Vurderer Multimodale Kommersielle Tekstar. ADNO 2022, 16, 21 sider.