(1)
Wetlesen, A.; Eie, S. ‘Sted’ Som Utgangspunkt for Kritisk Tenkning I Geografi. ADNO 2022, 16, 22 sider.