(1)
Andersson-Bakken, E.; Heggernes , S. L.; Krogstad Svanes, I.; Tørnby, H. “Men Da Blir Det Urettferdig for Dem Som Ikke får!”: Bildebøker Som Utgangspunkt for Kritisk Tenkning På Barnetrinnet. ADNO 2022, 16, 23 sider.