(1)
Scheie, E.; Berglund, T.; Munkebye, E.; Lyngved Staberg, R.; Gericke, N. Læreplananalyse Av Kritisk Tenking Og bærekraftig Utvikling I Norsk Og Svensk læreplan. ADNO 2022, 16, 32 sider.