(1)
Lorentzen, V. Kritisk Literacy I skriveopplæringa: å Ta Stilling Til Problemer Og Ytre Seg På Naturfaglig Grunnlag. ADNO 2022, 16, 29 sider.