(1)
Stavelie , H. «A-Skole» Eller «B-skole»? Målstyring Og lærerprofesjonalitet I Osloskolen. ADNO 2021, 15.