(1)
Sørensen, M. H.; Medbø, J. I. I Hvilken Grad påvirker Omvendt Undervisning Elevenes læringsutbytte I Matematikk På 9. Trinn Sammenlignet Med Tradisjonell Undervisning?. ADNO 2022, 16, 20 sider.