(1)
Reitan Jensen, P. Koherens I Lektorutdanninga Ved Tre Utdanningsinstitusjonar I Noreg. Ein Kvalitativ Studie Frå Eit Leiingsperspektiv. ADNO 2022, 16, 21 sider.