(1)
Olsen, R.; Bjørndal, C. Fragmentarisk Partnerskap I lærerstudenters FoU-Veiledning: En Studie Av Studenter Og lærerutdanneres Erfaringer. ADNO 2022, 16, 24 sider.