Kvello, P., Barstad, S. S., Rønning, B., Moen, E. T., & Østerlie, O. (2020). Omvendt undervisning versus tradisjonell undervisning i naturfag på ungdomsskolen: en studie av elevers motivasjon, forberedelser og læringsutbytte . Acta Didactica Norden, 14(1), 37 sider. https://doi.org/10.5617/adno.7757