Svanes, I. K., & Øgreid, A. K. (2020). «Jeg vet ikke hva jeg skal skrive om!» - Læreres stillasbygging i oppstarten av skrivesituasjoner på barnetrinnet. Acta Didactica Norden, 14(1), 21 sider. Hentet fra https://journals.uio.no/adnorden/article/view/7758