Ulstad, S., Valstadsve, V. R., & Skjesol, K. (2020). Mestringsorientert klima – veien til høy innsats, indre motivasjon og karakter i kroppsøving. Acta Didactica Norden, 14(1), 20 sider. https://doi.org/10.5617/adno.7826