Jahnsen, V. R., & Bakken, J. (2020). PÄ vei mot selvstendig tekstrevisjon? En studie av elevers revisjon av tekstutkast i norskfaget i videregÄende skole. Acta Didactica Norden, 14(1), 20 sider. https://doi.org/10.5617/adno.7847