Rasmusssen, I., Kjærnsli, M., Jensen, F., & Ludvigsen, S. (2020). Problemløsing ved samarbeid i PISA 2015: En diskusjon av rammeverket og norske elevers resultater. Acta Didactica Norden, 14(1), 22 sider. https://doi.org/10.5617/adno.7862