Kjelaas, I., Eide, K., Vidarsdottir , A. S., & Hauge, H. A. (2020). Å føle seg angrepet intellektuelt: Språkkartlegging av minoritetsspråklige elever i videregående opplæring. Acta Didactica Norden, 14(1), 20 sider. https://doi.org/10.5617/adno.7871