Dversnes, G. (2020). «Vi kastet elevene ut på dypet før». Bruk av eksempeltekster i skriveopplæringen hos fire norsklærere. Acta Didactica Norden, 14(1), 20 sier. https://doi.org/10.5617/adno.7897