Lønnum, M., & Mørk, P. (2020). ETOS-modellen for kildearbeid i samfunnsfag på ungdomstrinnet. Acta Didactica Norden, 14(1), 21 sider. https://doi.org/10.5617/adno.7898