Borgen , J. S., Hallås , B. O., Seland , E. H., Aadland , E. K., & Vindenes , N. (2020). De praktiske og estetiske fagene i skole og lærerutdanning – historisk konseptualisering. Acta Didactica Norden, 14(1), 26 sider. https://doi.org/10.5617/adno.7901