Fløgstad, G. N. (2020). “Et språk som alle andre”. Om norsk romani i samfunn og utdanning. Acta Didactica Norden, 14(1), 19 sider. https://doi.org/10.5617/adno.7911