Carlsen, D., & von Oettingen, A. (2020). Universitetsskolen – et bud på en didaktisk orienteret forskningsbasering af læreruddannelsen. Acta Didactica Norden, 14(2), 18 sider. https://doi.org/10.5617/adno.7912