Hatlevik, I. K. R., Engelien , K. L., & Jorde , D. (2020). Universitetsskolers bidrag til utvikling av lærerutdanningen ved Universitetet i Oslo. Acta Didactica Norden, 14(2), 27 sider. https://doi.org/10.5617/adno.7913