Østern, A.-L., Svedlin , R., & Engvik, G. (2020). Partnerskap inom lärarutbildning i Norge och Finland: historiska förutsättningar för og praktiklärares förståelse av professionell handledning. Acta Didactica Norden, 14(2), 22 sider. https://doi.org/10.5617/adno.7915