Bjørndal , K. E. W., Antonsen , Y., & Jakhelln , R. (2020). FoU-kompetansen til nyutdannede grunnskolelærere – grunnlag for skoleutvikling?. Acta Didactica Norden, 14(2), 20 sider. https://doi.org/10.5617/adno.7917