Antonsen , Y., Maxwell , G., Bjørndal , K. E. W. ., & Jakhelln , R. (2020). «Det er et kjemperart system!» – spesialpedagogikk, tilpasset opplæring og nyutdannede læreres kompetanse. Acta Didactica Norden, 14(2), 20 sider. https://doi.org/10.5617/adno.7918