Olovsson, T. G. (2020). Ämnesövergripande undervisning i SO-ämnena i svensk grundskola - vad säger lärarna? . Acta Didactica Norden, 14(3), 24 sider. https://doi.org/10.5617/adno.7920