Hansen, K. (2020). Mesterlære i praksisveiledning i lærerutdanning: Individuell, relasjonell eller i praksisfelleskap? En studie av eksamenstekster. Acta Didactica Norden, 14(2), 18 sider. https://doi.org/10.5617/adno.7925