Haugen, T. A., & Spilling , E. F. (2020). Pedagogiske tekstar om ordklassar: ei undersøking av lærebøker i norsk på 3. og 4. trinn. Acta Didactica Norden, 14(1), 27 sider. https://doi.org/10.5617/adno.7927