Hjukse, H., Aagaard , T., Bueie , A. A., Moser , T., & Vika , K. S. (2020). Digitalisering i grunnskolelærerutdanningen: Om faglige forskjeller i arbeidet med profesjonsfaglig digital kompetanse. Acta Didactica Norden, 14(1), 27 sider. https://doi.org/10.5617/adno.8023