Magnusson, C. (2020). Bokanmeldelse av Kritisk teori i litteraturundervisningen. Acta Didactica Norden, 14(3), 4 sider. https://doi.org/10.5617/adno.8103