Walgermo, B. R., Uppstad , P. H. ., Lundetræ , K., Tønnessen , F. E., & Solheim , O. J. (2021). Kartleggingsprøver i lesing: Tid for nytenking?. Acta Didactica Norden, 15(1). https://doi.org/10.5617/adno.8136