Kielland, I. M. (2021). Fortellinger om håp og håpløshet – Bærekraftsundervisning i antropocen. Acta Didactica Norden, 15(2). https://doi.org/10.5617/adno.8150