Staal Jenset, I., & Balas, M. B. (2021). Ny praksisform i lærerutdanningen: Analysepraksis for forsknings- og profesjonsforberedelse. Acta Didactica Norden, 15(3), 23 sider. https://doi.org/10.5617/adno.8153