Imenes, O. G., Bjarnø, V. ., & Hatlevik, O. E. (2021). Lærerstudenters bruk av Monte Carlo-simulering for å løse oppgaver om sannsynlighet: En analyse av 16 gruppebesvarelser. Acta Didactica Norden, 15(3), 26 sider. https://doi.org/10.5617/adno.8180