Valenta, A., & Enge, O. (2020). Bevisrelaterte kompetanser i læreplanen LK20 for matematikk i grunnskolen. Acta Didactica Norden, 14(3), 18 sider. https://doi.org/10.5617/adno.8195