Isager, J. M. (2020). Konstrukt, generalisering og held ved mundtlige eksaminer i gymnasiet. Acta Didactica Norden, 14(3), 22 sider. https://doi.org/10.5617/adno.8204